Rubic for forening

Medlemslistene er klubben og foreningens viktigste verktøy. Disse danner grunnlaget for all kommunikasjon og alle fakturautsendelser samt lisens og økonomisk støtte. Uavhengig av om du er ansvarlig for medlemmene i en idrettsklubb eller en forening, vil oppdaterte medlemslister gjøre hverdagen enklere for alle. Ved å velge Rubic frigjør dere tid til å utvikle organisasjonen deres videre.

Spar tid

Jobb mer effektivt slik at de frivilliges arbeid brukes til å skape aktivitet, ikke administrasjon.

Øk inntektene

Med oppdaterte medlemslister vil du effektivt kunne hente inn medlemskontingent og avgifter.

Glem gamle Excel-lister

Kommuniser i alle ledd av organisasjonen. Med Rubic når du enkelt ut med informasjon.

Min Side

Side for medlemmet der de kan oppdatere sine egne opplysninger. Få en oversikt over betalinger som er gjort eller ikke gjort, samtidig kan man melde seg på andre arrangementer som er i regi av klubben.

Fakturering

Det er enkelt å få oversikt over hvem som har betalt og hvem som har utestående beløp. I tillegg kan hvert enkelt medlem få kontroll over sine egne regninger via appen eller på PC. Utsendelser av faktura og betalingspåminnelse kan gjøres manuelt eller automatisk, alt ettersom hva som passer deg best.

Effektiv kommunikasjon

Når dere har oppdaterte medlemsregistre er det enkelt for administrasjonen å kommunisere med medlemmene av klubben eller foreningen. Dette er medlemsansvarlig sitt ansvar, og gagner medlemmene og alle i administrasjonen. Effektiv kommunikasjon gir mer fornøyde medlemmer og reduserer arbeidsmengden for administrasjon og ledelse.

Funksjoner!

Ønsker dere å prøve Rubic i dag?

Fyll ut skjemaet under og vi setter opp en test!

Prøv GRATIS i 30 dager!

Prøv Rubic helt uforpliktende for å se om RUBIC kan hjelpe dere til å spare tid og få mer kontroll på medlemmene. 

“Drift smartere, øk inntektene og frigjør tid til bedre aktivitet”

Rubic AS skal være best på å hjelpe foreninger til å

  • drive profesjonelt
  • yte god service til medlemmene
  • frigjøre mest mulig tid hos administrasjon og frivillige
  • sørge for god kommunikasjon og samhandling mot grupper/medlemmer, grupper og mellom medlemmer

Logg inn